Oferta programowa

Realizujemy postawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. W pracy z dziećmi korzystamy z programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wyznaczamy właściwe proporcje między kształceniem a wychowaniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka.

Zajęcia przyrodnicze z biologiem wprowadzają w świat przyrody, umożliwiają dzieciom aktywny udział w procesie kształcenia, a tym samym wdrażają do praktycznego wykorzystywania wiedzy oraz nabytych umiejętności, aby sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie. Realizujemy projekty przyrodnicze, które pozwalają dzieciom obcować z naturą i dostarczają pozytywnych emocji.

"Kontakt z przyrodą uczy dziecko poznawania i rozumienia świata, kształtuje wrażliwość, odpowiedzialność oraz umiejętność dostrzegania piękna przyrody" – A. Budniak.

Zajęcia logopedyczne – w grupie 4-latków (objęcie dzieci wymagających wspomagania – terapii logopedycznej), indywidualne zajęcia w grupie 5-latków (rozwijają umiejętność prawidłowej mowy dziecka a w przyszłości przyczyniają się do poprawnego zapisu wyrazów).

W grupie 5-latków prowadzone są zajęcia z religii, a program jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci (zajęcia dla chętnych).

Dzieci biorą udział dwa razy w tygodniu w zajęciach rytmicznych (dzieci poznają zabawy muzyczne, śpiewają piosenki, wykonują ćwiczenia kształtujące słuch, poczucie rytmu oraz koordynację ruchową. Przedszkolaki uczą się wyrażać muzykę za pomocą ruchu).

Język angielski – dzieci bawią się, jednocześnie uczą się i osłuchują z językiem obcym. Dzięki naszym zajęciom nauka języka angielskiego w późniejszym etapie stanie się łatwiejsza.

Stosując odpowiednie i skuteczne metody nauczania:

 • Metodą projektu – wyzwalamy aktywność dziecka
 • Elementami pedagogiki Marii Montessori – kładziemy nacisk na swobodny rozwój dziecka oraz rozwijamy kreatywność
 • Elementami Planu Daltońskiego – uczymy samodzielności
 • Metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – stawiamy pierwsze kroki w matematyce
 • Muzykoterapią –wprowadzamy techniki muzyczno-ruchowe w edukacji – uczymy koncentracji
 • Bajkoterapią - pobudzamy wyobraźnię dziecka i pozytywne myślenie oraz relaksujemy
 • Pedagogiką Zabawy Klanza – poprzez animację wzbudzamy emocje w dziecku
 • Metodą Weroniki Sherborne – pomagamy zdobyć pewność siebie poprzez doświadczenia ruchowe

Zajęcia dodatkowe

 • Gimnastyka korekcyjna – to ćwiczenia mające na celu zapobieganie wadom postawy u dzieci poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe.
 • Zumba – to zajęcia taneczno-ruchowe, które poprzez świetną zabawę kształtują sylwetkę, kondycję, a przede wszystkim napawają optymizmem i wprawiają w świetne samopoczucie.
 • Balet.
 • Karate.

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

 • do 5 godzin pobyt bezpłatny.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

 • powyżej 5 godzin 1 zł za godzinę.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne: rytmika, język angielski, logopedia, gimnastyka – zajęcia ruchowe, zajęcia przyrodnicze z biologiem, zumba, gimnastyka korekcyjna, karate, balet.

Wyżywienie 170 zł (dzieci korzystają z trzech posiłków).

Organizujemy przyjęcia urodzinowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY     

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt.